Возможности по спорту

Ice rink
Spartakovská 6457/1, Trnava
Tel: +421 /33 534 84 51



1.5 min. 10 min.


Football Stadium of Anton Malatinský

Športová 1, Trnava
www.spartak.sk



2 min. 11 min.


Tennis Hall AŠK Slávia

Rybníková 1, Trnava
Tel: +421/33 533 19 83



4 min. 30 min.


Sports Centre Pohoda

Rybníkova 15/B, Trnava
www.pohodacentrum.sk



4 min. 28 min.


Inflatable Tennis Hall

Hajdóciho ulica, Trnava
Tel: +421/908 895 768



4.5 min. 33 min.