Doprava

Železničná stanica
Kollárova 36, Trnava
www.zsr.sk3 min. 20 min.


Autobusová stanica

Staničná, Trnava
www.sad.sk, www.cp.atlas.sk3 min. 20 min.


Letisko M.R. Štefánika, Bratislava

Bratislava – Ružinov
www.letiskobratislava.sk30 min.